» за нас

Вече 11 години ЕКСЕЛАНС предлага печеливш модел на работа с клиенти, базиран на успешна бизнес стратегия и на мотивацията на своите служители.

Антон Димов
„ЕКСЕЛАНС” ЕООД е регистрирана като Търговско дружество с Решение по ф.д.  № 13991/2006 на Фирмено отделение при Софийски Градски Съд, вписано в търговския регистър на Съда; Булстат 175184191. Дружеството възниква като правен субект през 2006 г. с основен предмет на дейност- счетоводни услуги и търговия с недвижими имоти.
Антон Димов - Управител

История

Фирмата започва съществуването си през 1996 година като ЕТ „ПАНДИ”. През 2002 година поради икономическа целесъобразност счетоводната дейност е прехвърлена в „ДВАМАТА” ООД, а през 2006 година е отделена в самостоятелно дружество „ЕКСЕЛАНС” ЕООД. От същата година стартира и дейността на Агенцията за недвижими имоти „ЕКСЕЛАНС”.
Новообразуваното дружество е оборудвано със съвременна офис-техника и лицензиран софтуер. Използуваме електронен подпис за обмен на данни с Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт. Непрекъснато се инвестира в повишаване квалификацията на персонала и качеството на предлаганите услуги. Това постигаме чрез участия в специализирани семинари и квалификационни курсове, обмяна на опит с колеги от бранша. Наше предимство са разнородните клиенти, инвестирали своето доверие в нас. Обслужваме фирми с различни дейности, политически партии, кооперации, сдружения, фондации, физически лица със свободни професии.
Във фирмата работят млади и мотивирани хора с висока професионална квалификация и висше икономическо образование. Персоналът ни се състои от пет души, от които четирима са с висше икономическо образование – „Магистър по счетоводство” и един технически сътрудник със средно специално образование. Най-младият член на екипа ни е набор 1977, а най-възрастният – набор 1965.

Нашият девиз е: „ГРИЖА ЗА ВАШЕТО СПОКОЙСТВИЕ!”

Нашият стил

Нашият почерк е да работим коректно и открито, както с клиентите си, така и с колегите от този бизнес.
В условията на интензивно развитие ние разработихме успешна бизнес и рекламна стратегия, базирана на медийна и интернет реклама и включваща модели на мениджърски решения, съобразени с конкретните изисквания на всеки наш клиент.
В същото време ние превръщаме лоялността и компетентното отношение в аксиоми от етичния кодекс на всекидневната ни работа.
Едно от нашите предимства е умението ни да формираме и развиваме сплотени екипи от силно мотивирани служители и специалисти.
Ние разполагаме със собствена информационна система за управление на база- данни от недвижими имоти, което ни позволява да обявяваме и да поддържаме в актуалност голям брой разнородни оферти за търсене и предлагане на недвижими имоти.
Сайтът на компанията предоставя подробна информация и богат снимков материал за всички наши проекти и печели все повече нови посетители.
Нашият екип има необходимия опит и квалификация да работи успешно по представянето и предлагането на инвестиционни проекти за ново строителство. 

 Другите за нас

За 14 години по думите на нашите клиенти и колеги ЕКСЕЛАНС е утвърден лидер и коректен партньор в сферата на счетоводното обслужване. Стартиралата през 2006 година Агенция за недвижими имоти ЕКСЕЛАНС се утвърждава като стабилен партньор при реализацията на сделки с недвижима собственост.
Възложители и партньори на фирмата са български и чуждестранни компании с различни дейности, политически партии, кооперации, сдружения, фондации, физически лица със свободни професии.

Нашите предимства

  • натрупаният през годините опит и рутина;
  • професионалното и отговорно отношение към работата;
  • добре подбраният колектив от коректни, интелигентни и амбициозни млади хора;
  • отличната техническа и информационна обезпеченост на дейността ни;
  • гарантираната юридическа защита за нашите клиенти;
  • доброто ни име.

 Нашите недостатъци са предизвикателство към нас...

Антон Димов

маг. икон. Антон Димов
Управител “Екселанс” ЕООД