» недвижими имоти

Горещи оферти

ЕКСЕЛАНС предлага пълен пакет от консултантски, посреднически и юридически услуги при закупуване, продажба, отдаване под наем, наемане и управление на недвижими имоти:

 • Посредничество при покупка на недвижим имот;
 • Посредничество при продажба на недвижим имот;
 • Посредничество при отдаване под наем на недвижим имот;
 • Посредничество при наемане на недвижим имот;
 • Пълно съдействие и организиране получаването на банкови кредити за закупуване на имоти;
 • Пакет услуги, свързани с управление на недвижими имоти;
 • Предпроектно и проектно консултиране на строително- инвестиционни проекти за жилищни и бизнес площи;
 • Инвестиционно консултиране;
 • Правни консултации във връзка с водените сделки;
 • Подготовка на необходимите нотариални актове и документи за  удостоверяването на  сделки с недвижими имоти;
 • Доверително представителство на чуждестранни клиенти пред държавни и общински органи и институции по въпроси, свързани с придобиването на недвижими имоти в България;
 • Организиране престоя в България на чуждестранни клиенти във връзка с осъществяването на сделки с имоти;
 • Консултации за вътрешно преустройство, дизайн и обзавеждане на закупени недвижими имоти.